Έρευνα και Ανάπτυξη

Το διαγνωστικό κέντρο MediSys με επίκεντρο τον ασθενή και στόχους την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, έχει οργανώσει τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας με σκοπό να καλύπτουν όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση της νόσου, την παρακολούθηση της θεραπείας και την ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν την εκδήλωση αντίστοιχης συμπτωματολογίας.

lab-tube

Οι Τάσεις Της Έρευνας Στην Υγεία

Οι πλέον πρόσφατες οδηγίες της ΕΕ για τη χρήση των «ΤΠΕ για την Υγεία» ενθαρρύνουν την αδιάλειπτη «διαχείρισης της υγείας» από τον τρόπο ζωής έως τη διαχείριση των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των ασθενειών και της διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων.

Τα παραπάνω συμπληρώνονται από την έρευνα για την υπολογιστική μοντελοποίηση της φυσιολογίας του ανθρώπου ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη γενιά υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ώστε να καταστεί δυνατή η ενδυνάμωση των ασθενών και ασφαλέστερη και πιο εξατομικευμένη φροντίδα.

MediSys Διαγνωστικό κέντρο μεταμόρφωσης έρευνα και ανάπτυξη

display-with-child

Ερευνητικές Περιοχές

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύνθετων κατανεμημένων συστημάτων για ιατρικούς σκοπούς παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις και η εξειδικευμένη ομάδα του Medisys αποσκοπεί στο να βρίσκεται στον πυρήνα των διεθνών σχετικών εξελίξεων.

Η επιστημονική ομάδα του Medisys επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη:

– Προηγμένων εφαρμογών ηλεκτρονικής ιατρικής περίθαλψης βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα και την αποτελεσματική τους επεξεργασία
– Αυτόνομων συστημάτων διαχείρισης για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους ασθενείς
– Ολοκληρωμένων πλατφόρμων για πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας
– Προηγμένη παρακολούθηση ασθενών μέσω ιατρικών και μη ιατρικών αισθητήρων (π.χ. σε ευφυή οικιακά περιβάλλοντα)